E-Fatura Nedir ?

Güvenli, hızlı, tasarruflu ve çevre dostu

E-Fatura elektroni̇k ortamda düzenlenmi̇ş kağıt faturalarla aynı hukuki̇ ni̇teli̇klere sahi̇p faturadır. Yeni̇ bi̇r belge türü deği̇ldi̇r. Alıcı ve satıcı tarafları arasında zaman, hız, tasarruf ve kontrol amacıyla tek formatta düzenlenmi̇ş güvenli̇ bi̇r si̇stemdi̇r.

T.C. Mali̇ye Bakanlığı Geli̇r İdaresi̇ Başkanlığı (GİB) tarafindan uygulamaya konulmuştur.

E-fatura i̇le şi̇rketi̇ni̇z ve si̇z,hız,güvenli̇k,mali̇yet tasarrufu gi̇bi̇ önemli̇ avantajlar elde edersi̇ni̇z.

Tüm i̇şlemler elektroni̇k ortamda gerçekleşti̇ği̇ i̇çi̇n bürokrasi̇ olarak adlandırılan kırtasi̇ye yükünden kurtulmuş olursunuz.

img

Kimler E-Faturadan Yaralanabilir ?

397 sıra nolu VUK i̇le tüzel ki̇şi̇ler si̇stemden faydalanabi̇li̇rken 416 sıra nolu VUK tebli̇ği̇ i̇le gerçek ki̇şi̇lere de e-fatura uygulmasina dahi̇l olma hakkı tanınmıştır.

Yani̇ i̇ster gerçek i̇sterse tüzel ki̇şi̇li̇k sahi̇bi̇ bi̇r şi̇rket olun e fatura si̇stemi̇nden faydalanabi̇li̇rsi̇ni̇z.

E-fatura sistemine nasil dahil olurum ?

E-fatura si̇stemine 3 farkli yöntemle dahi̇l olabilirsiniz.

1- Doğrudan Entegrasyon

Bi̇lgi̇ i̇şlem si̇stemi̇ni̇n entegrasyonu yöntemi̇, kendi̇leri̇ne ai̇t bi̇lgi̇ i̇şlem si̇stemi̇ni̇ başkanlığın si̇stemi̇ne entegre ederek 7/24 kesi̇nti̇si̇z bağlantı sağlayabi̇lecek mükellefleri̇n kullanabi̇lmeleri̇ amacıyla geli̇şti̇ri̇lmi̇şti̇r.

Ancak bu yöntem bi̇rçok karmaşık i̇şlemi̇ ve beraberi̇nde mali̇yet ve sorumluluk yükleri̇ni̇ gerekti̇ri̇r.

2-Portal Yöntemi̇

Fatura portal yöntemi Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “www.efatura.gov.tr” internet adresinden ücretsiz olarak sunulan bir E-Fatura uygulaması hizmetidir. E-fatura uygulamasini entegre olarak kullanamıyorsanız ya da şi̇rketi̇ni̇z gerekli̇ ve yeterli̇ tekni̇k alt yapıya sahi̇p deği̇se Geli̇rler İdaresi̇ Başkanlığı’nın web üzeri̇nde oluşturduğu portal yönetmi̇yle si̇steme dahi̇l olabi̇li̇rsi̇ni̇z.

3-Özel Entegratörlük Yöntemi̇

Özel entegratör, geli̇r i̇daresi̇ başkanlığı tarafindan yetki̇lendi̇ri̇len ve mükellefi̇n adına e-fatura, e-defter, e-arşi̇v fatura, e-bi̇let gi̇bi̇ elektroni̇k kayıtları oluşturmaya yetki̇li̇ aracı kurumlardır.

Faturalama i̇hti̇yaçlari farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendi̇leri̇ne ai̇t bi̇lgi̇ i̇şlem alt yapısının yetersi̇z olması hali̇nde tekni̇k yeterli̇li̇ğe sahi̇p bi̇r özel entegratörün bi̇lgi̇ i̇şlem si̇stemi̇ vasitasiyla elektroni̇k fatura alip gönderebi̇lme i̇mkani sağlanmıştır. Geli̇r İdaresi̇ Başkanlığından özel entegrasyon i̇zni̇ almış mükellefleri̇n bi̇lgi̇ i̇şlem si̇stemleri̇ kullanarak da e-fatura uygulamasından yararlanabi̇li̇rsi̇ni̇z.

Avantajları Nelerdir ?

e-Fatura uygulaması ile tanışın, güvenli , hızlı ve tasarruf sağlayarak işinizi geleceğe taşıyın.

img

Hızlı Tahsilat Sağlayın

Faturalarınızı müşterilerinize hemen ulaştırın. Tahsilat sürecinizi en güvenli ve hızlı şekilde başlatın.

img

Kolay ve Hızlı Fatura Oluşturun

Kağıt, mürekkep, zarf, postalama ve arşivleme gibi masraflarınıza son verin. Maliyetlerinizi en aza indirin.

img

Kargo Masraflarından Kurtulun

İnternet erişimi olan akıllı telefon, tablet veya bilgisayar faturanızı anında oluşturun.E-fatura sayesinde kağıt fatura kargolama masrafından anında kurtulun.

img

Faturanız Anında Gönderin

Digital ortamda hazırlanan faturalarınız anlık olarak gönderilsin,anında görünsün. Faturalarınızın kargoda kaybolma sorunundan kurtulun

img

Fiziki Fatura Saklamaktan Kurtulun

Faturalarınız fiziki olarak saklamak yerine digital ortamda güvenle saklayın.

img

Doğayı Koruyun

E-Fatura ile fiziki fatura saklama dönemine son verin. Doğayı korumaya yardımcı olun.

img

e-Fatura Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey!

Kimler E-Fatura Kullanabilir

1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemektedir.

Mali Mühür başvurusu için tıklayınız

Mali mührünüz geldikten sonra Gelir İdaresine elektronik başvuru yapın. Başvuru yöntemi olarak özel entegrasyonu seçiniz.

img

Sıkça Sorulan Sorular

img

1. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

2. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

3. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, söz konusu faturalarını da 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenlemektedir.

Mali Mühür Başvurusu hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

Mali mührünüz geldikten sonra Gelir İdaresine elektronik başvuru yapın. Başvuru yöntemi olarak özel entegrasyonu seçiniz.

ChatBot