E-MM Nedir?

Hayvansal ve Tarımsal ürünlerin alım-satımında fatura yerine geçen aynı zamanda ticari bir vesika olarak da kullanılabilen, kâğıt müstahsil makbuzuyla aynı hukuki değere sahip elektronik bir belgedir.

• e-Müstahsil Makbuzlarınızı zaman ve mekan gözetmeksizin anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.

• e-Müstahsil Makbuzu sayesinde basım ve arşiv gibi masraflar ortadan kalkar.

•Elektronik ortama taşınan veriler, e-Müstahsil Makbuz çözümünde kaybolmaz.

ChatBot